Авіаційна та ракетно-космічна техніка

        В даний час кафедра проектування літаків та вертольотів, кафедра технології виробництва літальних апаратів і кафедра міцності літальних апаратів здійснюють підготовку бакалаврів за напрямом  "Авіа-і ракетобудування". Підготовка бакалаврів базується на сучасних методах інтегрованого проектування, інженерного аналізу, підготовки виробництва авіаційної техніки з широким застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій.

        Навчальний процес студентів забезпечується практично усіма кафедрами університету. Кваліфікаційний рівень "бакалавр" студент отримує після 4-х років навчання та захисту випускної роботи бакалавра. Йому присвоюється кваліфікація "бакалавр, молодший інженер-механік" за напрямом "Авіація та космонавтика". Бакалавр може працювати на підприємствах авіаційного профілю та інших машинобудівних заводах на різних інженерних посадах, брати участь в розробці конструкторських проектів.

       Бакалавр має право продовжити навчання для здобуття вищої освіти кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" або "магістр"  на кафедрі Проектування літаків і вертольотів по спеціальності  "Літаки і вертольоти", на кафедрі Технології виробництва літальних апаратівпо спеціальності  "Технологія виробництва літальних апаратів" та на кафедрі Міцності літальних апаратів за спеціальністю "Випробування та сертифікація літальних апаратів".