Комп'ютерні науки та інформаційні технології

      Кафедра інформаційних технологій проектування є випускаючою і організовує підготовку в університеті ХАІ бакалаврів за напрямом навчання «Комп'ютерні науки». Освітнього рівня "бакалавр" студент досягає після 4-х років навчання і успішного захисту випускної роботи бакалавра. Йому присвоюється кваліфікація "Спеціаліст з розробки й тестування програмного забезпечення" («Спеціаліст з інформаційних технологій») і видається диплом про отримання першого ступеня вищої освіти. Бакалавр має можливість почати трудову діяльність на інженерній посаді. Отримані освітній рівень і кваліфікація дозволяють йому виконувати перетворення проектних специфікацій в детальні описи алгоритмів та об'єктів, програм, що розробляються, з подальшими їх кодуванням, тестуванням і документуванням.

Бажаючі можуть продовжити навчання для досягнення більш високого освітнього рівня "спеціаліст" або "магістр" на кафедрі Інформаційних технологій проектування за спеціальностями "Інформаційні технології проектування" та "Системне проектування".