Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

       Концепція спеціальності заснована на тому, що гідроаеромеханіка є не тільки основою аерокосмічної техніки, але і механікою середовища, що оточує людину в процесі її життєдіяльності. Навчання на цій спеціальності дає молодому фахівцеві або магістру необхідний і достатній комплекс фундаментальних знань, умінь та уявлень, здатних забезпечити початок самостійної трудової діяльності як на підприємствах і в організаціях аерокосмічної галузі, так і загального машинобудування та народного господарства в цілому.
       Кваліфікація професорсько-викладацького складу дозволяє готувати затребуваних і конкурентоспроможних фахівців у наступних областях:

  • Аеродинамічне проектування аерокосмічної техніки;
  • Теоретичні та експериментальні методи досліджень літальних апаратів;
  • Аеродинаміка транспортних засобів та динаміка їх руху;
  • Гідравлічні системи, гідропривід і гідропневмоавтоматика.

       Особливий акцент необхідно зробити на не менш важливу галузь знань - Аеродинаміка навколишнього середовища. У наш час підсилюючого антропогенного впливу на навколишнє середовище все більшого значення набувають методи розрахунку та прогнозування стану атмосфери, впливу природних явищ на біосферу і результатів взаємодії природних явищ і технологічної діяльності людини. Цей комплекс знань, заснований на механіці рідини та газу, затребуваний фахівцями різних областей, включаючи авіабудівників, гідробудівників, екологів, біологів, метеорологів, архітекторів і т.д.