Літаки і вертольоти

       Кафедра проектування літаків та вертольотів здійснює навчання за фахом "Літаки і вертольоти" тільки на денній формі навчання.   Успішність студентів зі спеціальних дисциплін, які вивчаються на кафедрі, оцінюється згідно з положенням університету про модульно-рейтинговою системою. Спеціальність "Літаки і вертольоти" призначена для підготовки інженерів-конструкторів літако-і вертольотобудування кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". Кваліфікаційний рівень "бакалавр" студент отримує після чотирьох років навчання та захисту випускної роботи бакалавра. Йому присвоюється кваліфікація "бакалавр, молодший інженер-механік" за напрямом "Авіація і космонавтика". Бакалавр може працювати на підприємствах авіаційного профілю та інших машинобудівних заводах в різних інженерних посадах, брати участь у розробці конструкторських проектів. Бакалавр має право продовжити навчання для здобуття вищої освіти кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" або "магістр". Кваліфікаційний рівень "спеціаліст" присвоюється бакалавру після 1,5 років навчання та захисту дипломного проекту. Випускник отримує кваліфікацію "інженер-механік" за спеціальністю "Літаки і вертольоти" і може працювати в інженерних посадах на підприємствах авіаційної промисловості та інших машинобудівних заводах. Випускники даного кваліфікаційного рівня найбільш затребувані в машинобудуванні. Спеціаліст має право на отримання повної вищої освіти та продовження навчання в аспірантурі. Кваліфікаційний рівень "магістр" присвоюється випускнику після 2 років навчання та захисту випускної роботи магістра, має науково-дослідний характер. Випускникові присвоюється кваліфікація "інженер-дослідник" за спеціальністю "Літаки і вертольоти", і він може займати посаду інженера-дослідника в галузі авіабудування, працювати в НДІ, КБ, вузах, а також на авіаційних підприємствах.