АБІТУРІЄНТАМ

                            ІНФОРМАЦІЯ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІТАКОБУДУВАННЯ.

 1.      Відбіркова комісія факультету літакобудування працює згідно Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2012 році.
2.      Відбіркова комісія факультету літакобудування у 2012 року здійснює прийом документів за наступними напрямками:

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Денна форма навчання
511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6.051101 Авіа- та ракетобудування 240 4
701 Транспорт і транспортна інфраструктура 6.070103 Обслуговування повітряних суден 20 4
6.070106 Автомобільний транспорт 20 4
505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050501 Прикладна механіка 100 4
501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 175 4
401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 50 4
305 Економіка та підприємництво 6.030510 Товарознавство і торгівельне підприємництво 100 4
      3.    Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)для вступників на основі повної загальної середньої освіти за напрямами факультету:
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код Квота пільгових категорій
Авіа- і ракетобудування 6.051101 25 % 1.Українська мова та література. 1.Обов'язковий 1. 124
2.Математика. 2.Профільний 2. 140
3.Фізика або іноземна мова. 3.Непрофільний 3. 124
Обслуговування повітряних суден 6.070103 25 % 1.Українська мова та література. 1.Обов'язковий 1. 124
2.Математика. 2.Профільний 2. 140
3.Фізика або іноземна мова. 3.Непрофільний 3. 124
Автомобільний
транспорт
6.070106 25 % 1.Українська мова та література. 1.Обов'язковий 1. 124
2.Математика. 2.Профільний 2. 140
3.Фізика або іноземна мова. 3.Непрофільний 3. 124
Прикладна механіка 6.050501 25 % 1.Українська мова та література. 1.Обов'язковий 1. 124
2.Математика. 2.Профільний 2. 140
3.Фізика або хімія. 3.Непрофільний 3. 124
Комп' ютерні науки 6.050101 25 % 1.Українська мова та література. 1.Обов'язковий 1. 124
2.Математика. 2.Профільний 2. 140
3.Фізика або іноземна мова. 3.Непрофільний 3. 124
Екологія, охорона навколишнього
середовища та
збалансоване природокористування
6.040106 25 % 1.Українська мова та література. 1.Обов'язковий 1. 124
2.Математика. 2.Профільний 2. 140
3.Географія або хімія. 3.Непрофільний 3. 124
Товарознавство і торговельне
підприємництво
6.030510 25 % 1.Українська мова та література. 1.Обов'язковий 1. 124
2.Математика. 2.Профільний 2. 140
3.Географія або хімія. 3.Непрофільний 3. 124
   4.    Перелік документів, необхідних для вступу до університету «ХАІ»:
 1.  Документ про повну середню освіту (оригінал або копію атестата (диплома) із додатком, завірені нотаріально).
 2.  Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з "Математики" (оригінал, бали в сертифікаті повинні бути не нижче, ніж 140 за 200 бальною шкалою) та "Українській мови й літератури", а також сертифікат з: "Фізики" або "Іноземної мови", "Географії" або "Хімії" – згідно напряму (оригінал, бали в сертифікаті повинні бути не нижче, ніж 124 за 200 бальною шкалою).
 3.  Заява про вступ до ХАІ (на бланку).
 4.  Медична довідка по ф.086-у (з інформацією про щеплення проти кору, дифтерії, правця, поліомієліту, епідпаротіту, даних реакції Манту й флюорографія поточного року).
 5.  Фотографії 3х4 см — 6 шт. (на зворотному боці кожної вказати П. І. Б. повністю ручкою).
 6.  Анкета — заповнюється особисто абітурієнтом (П. І. Б. заповнювати друкованими літерами на укр. мові).
 7.  Анкета для оформлення студентського квитка (заповнювати друкованими літерами).
 8.  Копія ідентифікаційного коду (бюджет - 2 екз., контракт – 3 екз.).
 9.  Копії двох перших розворотів і сторінки з реєстрацією паспорта (бюджет – 2 екз., контракт – 3 екз.).
 10.  Додаткові документи про пільги згідно із Правилами прийому. (оригінал пред'являється особисто, копія залишається у особистій справі)
 11.  Поштовий конверт, заповнений на адресу абітурієнта їм особисто (2 екз.).
Паспорт і приписне посвідчення пред'являються абітурієнтом під час оформлення особистої справи.Відповідальний за приймання документів повинен видати абітурієнтові розписку встановленого зразка з переліком прийнятих документів.
   5.    Етапи вступної компанії:
Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить ХАІ 22 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів у ХАІ 31 липня 2012 року
Строки проведення ХАІ вступних екзаменів 23 – 31 липня 2012 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2012 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 10 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб -після зарахування на місця державногозамовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня
         6.      Графік роботи відбіркової комісії факультету літакобудування.
Понеділок – П'ятниця:
Початок роботи  —   9:00
Прийом документів до — 16:00
Закінчення роботи  — 17:00
Перерва з 13:00 до 14:00
        7.      Склад відбіркової комісії факультету літакобудування.
Голова відбіркової комісії факультету літакобудування, декан факультету Кобрін Віталій Миколайович
Відповідальний відбіркової комісії факультету літакобудування Тіняков Дмитро Васильович
Заступник відповідального секретаря відбіркової комісії факультету літакобудування Овчаров Олександр Володимирович
Заступник відповідального секретаря відбіркової комісії факультету літакобудування з оформлення на контрактну форму навчання Гірька Юрій Володимирович
Технічний секретар відбіркової комісії факультету літакобудування Маміна Олена Володимирівна
     8.    Розтошування відбіркової комісії факультету літакобудування.
Доїхати до нас можна:
 1.  Від станції метро "Універсітет" вихід "стєкляшка" тролейбусом № 2, маршрутними автобусами № 65, 278, 202.
 2.  Від станції метро "Героїв праці" маршрутними автобусами № 17, 55, 135, 240, 247, 271.
 3.  Від залізничного вокзалу на метро, або маршрутними автобусами № 278, 302, або трамваєм № 12.
Ми розташовані у аудіторіі 209 літакобудівного корпусу "ХАІ" на другому поверсі. Наш телефон — (057)-788-48-10

                                          Усім бажаємо успіху!