Системне проектування

       Системне проектування - це міждисциплінарна методологія побудови інтелектуальних середовищ, призначених для вирішення завдань дослідження та проектування складних об'єктів (систем, процесів) різної фізичної природи комп'ютерними засобами та при активній участі людей (експертів, аналітиків, інженерів, дослідників, проектантів і т.п.) .
       Спеціаліст з системного проектування займається вирішенням спектра завдань, пов'язаних зі збором корисних даних для поставленої мети, їх аналізом, побудовою методів і моделей обробки цих даних, розробкою варіантів структур і архітектурних рішень складних об'єктів і вибором оптимальних проектних рішень, які реалізують мету проектування.
       Об'єктом дослідження в системному проектуванні є різноманітні об'єкти, які підпадають під категорію складних систем і процесів, скажімо, такі, як інформаційні середовища, об'єкти наукових досліджень, складні технічні системи, екологічні системи, технологічні або бізнес-процеси тощо. Таким чином, результати системного проектування в одних випадках можуть бути представлені у вигляді конкретних проектних технічних рішень, а в інших випадках - у вигляді певних узагальнень, прогнозів та рекомендацій, побудованих на підставі збору і обробки великих обсягів даних і їх інтелектуального аналізу з використанням автоматизованих комп'ютерних засобів.
       Головною метою системного проектування є використання комп'ютерних засобів для вирішення завдань, пов'язаних з розробкою проектних рішень або виконанням досліджень на великих обсягах даних.
       Випускники даної спеціальності можуть працювати за такими напрямками:

  • керівники проектів;
  • безпосередні проектувальники складних складових виробів.